Steun werkgever noodzakelijk bij de persoonlijke ontwikkeling van werknemers

In samenwerking met GoodHabitz, Europa’s marktleider in online leercontent, heeft marktonderzoeksbureau Markteffect onderzoek uitgevoerd in 17 landen waarin ruim 24.000 werknemers zijn gevraagd naar persoonlijke ontwikkeling op de werkvloer. GoodHabitz biedt organisaties een grote diversiteit aan toegankelijke online assessments en trainingen om de leermindset van hun medewerkers te stimuleren. Welke rol speelt persoonlijke ontwikkeling en wat moet de werkgever doen om aan deze behoefte te voldoen? Uit onderzoek blijkt dat de drie belangrijkste vaardigheden waar men zich op dit moment op focust, gaan over digitalisering, productiviteit en mentale gezondheid en welzijn.

In de afgelopen tien jaar heeft de wereldwijde beroepsbevolking zich, door verschillende factoren zoals de pandemie, continu ontwikkeld. Het zakelijke landschap wordt steeds complexer en dankzij de digitale transformatie, mogen werknemers steeds meer zelf bepalen waar en wanneer ze werken. De veranderingen hebben veel bedrijven op scherp gezet en tegelijkertijd de behoefte aan persoonlijke ontwikkeling onder de beroepsbevolking gestimuleerd. Werknemers willen zich voorbereiden op de toekomst en hebben hierbij de steun van hun werkgever nodig.

Belangrijkste vaardigheden

Digitale vaardigheden worden door bijna de helft van de werknemers (46%) als cruciale skills gezien, gevolgd door productiviteit (45%) en mentale gezondheid en welzijn (42%). Maar het ontwikkelen van vaardigheden is geen one-size-fits-all benadering, want elke werknemer is uniek. Het onderzoek toont verder aan dat het per leeftijdscategorie verschilt welke vaardigheden werknemers het meest cruciaal vinden. Werknemers jonger dan 35 jaar zien digitale vaardigheden als een vaardigheid die zij verder willen ontwikkelen en waar ze verder mee aan de slag willen gaan. Daarentegen geeft bijna de helft van de werknemers tussen de 35 en 49 jaar aan dat ze productiviteit verder willen ontwikkelen en het merendeel van de werknemers van 50 jaar en ouder staan stil bij het belang van mentale gezondheid en welzijn. Een opmerkelijk verschil. De resultaten onderstrepen dat de prioriteiten per leeftijdscategorie anders liggen.  

Hoog stress- en angstniveau bij jongeren

Maar kennisontwikkeling van werknemers gaat verder dan alleen toegang bieden tot trainingen in vaardigheden die zij belangrijk vinden om hun werk goed uit te kunnen voeren. Het is even belangrijk om te investeren in de vaardigheden waarvoor medewerkers intrinsiek gemotiveerd zijn. De vaardigheid waar werknemers zich het meest op willen richten in het komende jaar (of jaren) is het verbeteren van hun mentale gezondheid en welzijn. Voor zowel werknemers tot 35 jaar als ook voor werknemers van 50 jaar en ouder staat dit met 37% bovenaan de prioriteitenlijst. Bij werknemers tot 30 jaar ligt het stress- en angstniveau het hoogst. Maar liefst 46% van deze werknemers geeft aan dat ze het afgelopen jaar gestrest of angstig hebben gevoelt, waarbij vrouwen er meer last van hadden dan mannen (53% vs. 39%). Dit kan het gevolg zijn van de nasleep van de pandemie, het noodgedwongen thuiswerken, werkloosheid en gebrek aan sociale interactie. Bovendien heeft de verschuiving van thuiswerken de grens tussen werk en privé (verder) doen vervagen.

Voorbereid op de toekomst

De noodzaak voor verandering is niet alleen gebaseerd op externe ontwikkelingen. Een van de belangrijkste drijfveren voor werknemers om zichzelf te ontwikkelen, is om succesvol te blijven in hun functie. 53% van de werknemers vindt dat ze momenteel onvoldoende digitale vaardigheden hebben om hun werk goed uit te voeren. Dat is meer dan de helft van de beroepsbevolking! Bijna de helft van de werknemers van 50 jaar en ouder geven aan dat ze over onvoldoende digitale vaardigheden beschikken om hun werk goed uit te voeren. Van deze groep geeft 36% aan dat ze zich hierin meer willen ontwikkelen. Dit is niet verrassend gezien uit het onderzoek blijkt dat 60% van de werknemers verwacht dat hun baan in de komende twee jaar meer op digitalisering gericht zal zijn en maar liefst 80% gelooft dat de organisatie waar zij werkzaam zijn de komende twee jaar verder gedigitaliseerd zal worden.

De resultaten laten zien dat, ondanks de verschillende leeftijdscategorieën, de gehele beroepsbevolking tegen uitdagingen op de werkvloer aanloopt. Zonder het aanbieden van de juiste middelen, blijven werknemers stilstaan in hun ontwikkeling en daardoor als het ware achteruit gaan. Met het aanbieden van de juiste (online) handvaten, zoals het online leeraanbod van GoodHabitz, worden werknemers gehoord in de vraag naar persoonlijke ontwikkeling. Wanneer organisaties het belang van zelfinzicht en ontwikkeling inzien is dit niet alleen essentieel voor het succes van de organisatie, maar ook om werknemers voor te bereiden op wat er in de toekomst van hen verwacht wordt.

Onderzoeksverantwoording

Het onderzoek is uitgevoerd door onafhankelijk onderzoeksbureau Markteffect in 17 landen, waarbij 24.235 respondenten tussen de leeftijd van 25 en 65 jaar zijn bevraagd.

 

Naar het overzicht

Bekijk ook

Wilt u meer weten? Hier vindt u nog enkele relevante nieuwsartikelen. Zo mist u niks meer van wat speelt in uw branche.

Terug naar het overzicht

Ruim 2 miljoen Nederlanders aan het einde van de maand regelmatig te weinig geld voor boodschappen

Onderzoek naar de Online Meubelmarkt - Stijging van online verkopen meubelen

Helft Nederlanders draagt oortjes in het verkeer, vaak tegen beter weten in

Meer dan een kwart van de Nederlanders overweegt een warmtepomp

<p>Bas <span>de Vries</span></p>

Bas de Vries

Client Consultant