Leven Lang Ontwikkelen: een samenspel tussen werkgever en werknemer

Een Leven Lang Ontwikkelen, hoe staat Nederland daar tegenover? Uit recent onderzoek van onderzoeksbureau Markteffect blijkt dat de werkgever een steeds belangrijkere rol kan spelen in de opleidingsbehoefte van professionals. Werkgevers lijken deze behoefte te herkennen en gebruiken het zelfs als middel om (potentiële) medewerkers aan de organisatie te binden.

In mei 2024 heeft Markteffect een onderzoek uitgevoerd onder werkend Nederland (werkenden en werkzoekenden) en (HR-)professionals om de situatie rondom Leven Lang Ontwikkelen in kaart te brengen. Dit is een verdieping op het eerdere onderzoek uit 2022. Als het gaat om een Leven Lang Ontwikkelen dan hebben we het over trainingen, cursussen en opleidingen waarmee men zich kan verdiepen, kennis kan verbreden en in sommige situaties zelfs een volledige carrière switch door kan maken.

Liever leren via werkgever of particuliere aanbieders dan bekostigd onderwijs

Als het om het soort opleidingstraject gaat, dan blijkt uit onderzoek dat met name kortdurende trainingen, cursussen en opleidingen in trek zijn bij de professionals. Daarnaast kiezen zij voornamelijk trainingen op hbo-niveau en volgen zij deze veelal buiten de bekostigde onderwijsaanbieders om.

De helft van de professionals die in de komende twee jaar een opleiding wil gaan volgen, geeft de voorkeur aan een training op hbo-werk en -denk niveau. Ook werkgevers richten zich voornamelijk op hbo-niveau, 63% van hen biedt trainingen op hbo-niveau aan hun werknemers aan. Professionals die voornemens zijn om een opleiding op hbo werk- en -denkniveau te gaan volgen, verwachten dit voornamelijk bij de werkgever of bij een particuliere aanbieder te gaan volgen. Dit is vergelijkbaar met twee jaar geleden, waar het bekostigd onderwijs ook niet als meest gebruikelijk werd gezien.

Niet iedereen omarmt Leven Lang Ontwikkelen

Een gebrek aan behoefte of interesse is de belangrijkste reden om de komende twee jaar geen opleiding te willen gaan volgen. Degenen die juist wel met persoonlijke ontwikkeling bezig zijn, worden daardoor aangespoord tot het volgen van een opleiding door de werkgever. Na het volgen van de training of opleiding worden zichtbare resultaten ervaren.

Zo geeft een kwart van de professionals aan dat de opleiding heeft gezorgd voor verbeterde prestaties op het werk. Daarnaast zijn er professionals die aangeven dat ze nieuwe taken en verantwoordelijkheden hebben gekregen, effecten op persoonlijk gebied hebben ervaren of een hoger salaris hebben gekregen na het afronden van de opleiding. Dit sluit ook aan bij wat men verwacht als effect te ervaren na het afronden van een training of opleiding.

Aandacht voor persoonlijke ontwikkeling

Men oriënteert zich het liefst in hybride vorm, dat geldt voor zowel de professionals als de werkgevers. Als het om offline invloeden gaat rondom het verkennen van opleidingsmogelijkheden dan zijn dat voornamelijk de werkgever, collega’s en het eigen netwerk. Professionals vinden het belangrijk dat de werkgever aandacht heeft voor persoonlijke ontwikkeling en daar dus ook ruimte voor geeft.

Uit het onderzoek blijkt dat op dit moment 79% van de professionals vindt dat de werkgever voldoende aandacht heeft voor (persoonlijke) ontwikkeling van haar medewerkers. Dat ligt niet ver van hoe werkgevers dat zelf zien, namelijk 71% van hen geeft aan dat er binnen zijn of haar organisatie een beleid is op het gebied van opleidings- en ontwikkelmogelijkheden. Voornamelijk kleinere bedrijven tot 20 medewerkers geven aan geen specifiek beleid te hebben.

Wat biedt de werkgever aan?

Bijna de helft van de werkgevers geeft aan geen vast aanbod te hebben voor haar medewerkers met betrekking tot opleidingen en cursussen. Twee op de vijf werkgevers geven aan dit wel te hebben. Werkgevers met een vast opleidingsaanbod geven aan dat gespecialiseerde kennis en expertise, de praktische toepasbaarheid van een training of opleiding, de flexibiliteit en de prijs de belangrijkste criteria zijn voor het opnemen van een aanbieder in het opleidingsaanbod.

Of een opleider een bekostigde onderwijsaanbieder of een commerciële aanbieder is, lijkt in mindere mate van belang. Slechts voor 5% van de werkgevers met een vast opleidingsaanbod is het type opleider daadwerkelijk een reden om een opleider wel of niet op te nemen in het aanbod.

Beschikbaar opleidingsbudget niet altijd bekend

Zodra er keuzes gemaakt moeten worden over de opleiding, aanbieder en de bijbehorende kosten, worden deze vaak in overleg gemaakt. Binnen de meeste organisaties is er een vast opleidingsbudget per werknemer beschikbaar (23%) of is het mogelijk om opleidingsbudget te verkrijgen op aanvraag (36%). Echter, een op de vier professionals is niet op de hoogte van het feit dat er opleidingsbudget beschikbaar is binnen zijn of haar organisatie.

Over het onderzoek

Markteffect heeft in mei 2024 de situatie van Leven Lang Ontwikkelen in kaart te gebracht. Daarvoor zijn 2.076 werkenden en werkzoekenden in Nederland en 500 (HR)-professionals met invloed op het trainings- en opleidingsaanbod voor medewerkers bevraagd.

Ben je benieuwd naar meer inzichten of zou je meer informatie willen ontvangen? Bekijk dan hier het dashboard met nog meer inzichten of neem contact met ons op.

 

 

Naar het overzicht

Bekijk ook

Wilt u meer weten? Hier vindt u nog enkele relevante nieuwsartikelen. Zo mist u niks meer van wat speelt in uw branche.

Terug naar het overzicht

Kennis- en netwerkevent van het Markteffect Nationaal Studiekeuze Onderzoek

Studiekiezers kiezen op basis van interesse maar letten ook op toekomstige baankansen en salaris

Kwart ouders vindt het binnenklimaat op scholen verre van optimaal

Leven Lang Ontwikkelen Congres op 20 juni 2024

Leon <span>Geboers</span>

Leon Geboers

Client Consultant