Eerste resultaten sponsorship Rwanda & Arsenal voorzichtig positief

18 maart 2019

Op 31 mei 2018 publiceerde Markteffect een uitgebreid artikel over de mogelijke impact van de spraakmakende sponsordeal tussen Rwanda & Arsenal. Inmiddels heeft Arsenal een groot aantal wedstrijden gespeeld met de uiting op de mouw, dus hebben we recent een nieuw onderzoek uitgevoerd onder Nederlanders om te kijken of er al sprake is van effecten op de Nederlandse bevolking, voetbalvolgers in het bijzonder, en hoe deze effecten zich uiten.

Aan het onderzoek hebben 463 Nederlanders deelgenomen, waarvan 20% aangeeft de Premier League actief te volgen. Het bereik van de sponsoring beperkt zich niet alleen tot de Premier League-volgers in Nederland, maar is in die groep logischerwijs wel het hoogst. Bijna de helft (44%) van de Premier League-volgers in Nederland is op de hoogte van de sponsoring van Rwanda bij Arsenal en 15% van de algemene voetbalvolgers weet dat Rwanda sponsor is van Arsenal.

Overweging als vakantieland gelijk gebleven, imago Rwanda lijkt verbeterd

Waar het doel van de sponsoring is om meer toeristen naar Rwanda te krijgen voor een vakantie, lijkt dat vooralsnog niet gehaald onder de Nederlandse bevolking. De overweging om naar Rwanda op vakantie te gaan is nagenoeg even hoog als in mei 2018. Zuid-Afrika, Egypte en Marokko zijn de meest overwogen vakantiebestemmingen in Afrika. Marketingtechnisch zijn de voorwaarden om voor Rwanda te kiezen als mogelijk vakantieland echter wel verbeterd. Er worden aanzienlijk meer positieve associaties genoemd met Rwanda dan in mei 2018 (+15%) en de algemene indruk die men heeft van Rwanda is ook aanzienlijk verbeterd (+12%). De verbetering van de algemene indruk is het sterkst onder respondenten die bekend zijn met het sponsorship tussen Rwanda en Arsenal. Daarnaast zien we dat de overweging voor Rwanda als vakantieland hoger is onder respondenten die bekend zijn met de sponsoring (8%) dan respondenten die niet bekend zijn met de sponsoring (3%).

Verbetering van het imago is een belangrijke eerste stap

De eerste effecten van de sponsordeal zijn volgens Edgar de Beule, directeur van Markteffect een goed teken voor Rwanda: ‘’Voor een dergelijk sponsorship is het zaak om eerst positief in beeld te komen en het eerder ontstane imago op te poetsen. Het merk Arsenal lijkt hier dus een mooi podium voor te bieden. Verbeteringen in het imago van dergelijke omvang zijn zelden zo snel zichtbaar. Het merk Arsenal is in staat om miljoenen, zo niet miljarden mensen ter wereld te bereiken en te verbinden. Wel zijn er door beide partijen nog belangrijke stappen te zetten om het toerisme in Rwanda te verbeteren. Zeker om het uitgegeven sponsorbudget te kunnen verantwoorden (30 miljoen euro over drie jaar) is het wel zaak dat er op termijn ook resultaten te zien gaan zijn op de overwegingsintentie.’’

Om de voortgang van de effecten te monitoren, zal Markteffect aan het begin van het voetbalseizoen 2019-2020 wederom een meting uitvoeren.

Naar het overzicht

Bekijk ook

Wilt u meer weten? Hier vindt u nog enkele relevante nieuwsartikelen. Zo mist u niks meer van wat speelt in uw branche.

Terug naar het overzicht

Sportsponsoring en ethiek: Het gaat écht samen

De maatschappelijke waarde van sport

Sponsoring in de marketingwereld van nu; een nieuw kader

De maatschappelijke magie zit 'm in kleine dingen