N.E.C. en Markteffect Research Group: 'Marktonderzoek. De basis voor marketing en communicatie'

5 juni 2019

Sponsoring is anno 2019 méér dan een emotionele beslissing. De sponsor en het sponsorobject gaan een wederzijds partnership aan. Daarbij worden doelstellingen geformuleerd, resultaten onderzocht en acties gemonitord, die mogelijk bijgestuurd worden om de doelen te halen. Tonny Pijnappels, Sponsorship Manager bij N.E.C., Thomas van Essen en Michael Petit van onderzoeksbureau Markteffect zetten het huidige sponsorlandschap uiteen.

 

Markteffect is een toonaangevend, full-service en onafhankelijk onderzoeksbureau dat de afgelopen jaren sterk is gegroeid. Het bureau is onderdeel van de Markteffect Research Group, dat bestaat uit drie onderzoeksbureaus: Markteffect, DirectResearch en Sherlock, met in totaal zo’n tachtig medewerkers. N.E.C. en Markteffect werken inmiddels al jaren samen. Michael, Manager Marketing bij Markteffect, bijt het spits af: “Met deze drie bureaus bedienen we de hele markt. Ook al groeide Markteffect sterk, we bleven tegelijk ‘dat bureau om de hoek’: mét A-kwaliteit, maar zónder bureaucratische processen en managementlagen. Door de overname van DirectResearch en de lancering van Sherloq hebben we een kwaliteitsslag gemaakt, maar bleven onze cultuur bewaken. 

We zijn specialist op het gebied van sportmarketing research, maar zijn actief in meerdere branches. Zo voeren wij ook veel onderzoek uit in het onderwijs en de zorg, en tevens voor diverse B2C- en B2B-merken. Leuk is dat we voor mooie A-merken werken, maar net zo goed voor kleine startups.”

Veranderend sponsorlandschap


Tonny: “Vroeger was sportsponsoring oneerbiedig gezegd ‘plaatjes plakken’. Je had een bedrijf/merk en een sportclub/sporter. De ‘sponsor‘ plaatste logo‘s op diverse uitingen rondom de sportclub of sporter. Mede door het overzichtelijke medialandschap was dat voldoende om doelstellingen te realiseren.

Tegenwoordig is dit medialandschap complexer en zijn de eisen hoger. Steeds belangrijker is nu de return on investment (ROI), te realiseren door key performance indicators (KPI’s), doelstellingen en een activatieplan te verbinden aan het partnership, bijvoorbeeld op het gebied van naamsbekendheid, medewerkerstevredenheid of business development. We bekijken wát de partner wil bereiken en hóe. Via N.E.C. als mediamarketingplatform kan een sponsor de eigen doelgroep bereiken.” Sponsoring is geen doel op zich, maar onderdeel van een marketingstrategie.

Onderbuikgevoel


Regelmatig worden beslissingen genomen vanuit een onderbuikgevoel, niet vanuit kennis. Markteffect laat zien wat sponsoring écht oplevert. Voorafgaand aan sponsoring bekijkt ze met een nulmeting hoe bijvoorbeeld de naamsbekendheid op dat moment is. Vervolgens initieert N.E.C. sponsoractiviteiten en meet Markteffect tussentijds. Na afloop van de sponsorperiode volgt een eindmeting. Tonny: “N.E.C. zet bij B2B-sponsoring bijvoorbeeld in op introducties en business development, bij B2C tonen we aan wat exposure met je merk doet. Het bedrijfsleven enthousiasmeren voor sportsponsoring als onderdeel van de marketingmix.”

Thomas, Research Consultant bij Markteffect: “Vrijwel iedere organisatie heeft in iedere fase baat bij marktonderzoek. Het maken van de juiste strategische keuzen gebaseerd op marktonderzoek draagt direct bij aan het succesvol(ler) maken van een organisatie. Een onderzoeksbureau hoeft niet duur te zijn, het gaat erom wat het uiteindelijk oplevert!” Michael vult aan: “Naast het succesvol(ler) maken van organisaties, behoeden we ook voor fouten. Zo wilde onlangs iemand een paar ton in een business idee investeren. Na onderzoek bleek er nauwelijks behoefte aan zijn idee en zag hij ervan af.” 

Naar het overzicht

Bekijk ook

Wilt u meer weten? Hier vindt u nog enkele relevante nieuwsartikelen. Zo mist u niks meer van wat speelt in uw branche.

Terug naar het overzicht

De maatschappelijke waarde van sport

Sponsoring in de marketingwereld van nu; een nieuw kader

De maatschappelijke magie zit 'm in kleine dingen

Van live naar beleven: de transformatie van sport in media