Huidige studenten

Inzicht in de ervaringen, behoeften en tevredenheid van huidige studenten die momenteel een opleiding volgen bij uw onderwijsinstelling. 
Voor een onderwijsinstelling telt elke mening van elke student. Huidige studenten opleiden en klaarmaken voor de maatschappij is één van de belangrijkste taken van het onderwijs. Regelmatig onderzoek uitvoeren naar de huidige student zorgt voor inzichten in de behoeften, ervaringen en verwachtingen. Dit stelt onderwijsinstellingen in staat om een vinger aan de pols te houden, maar ook om de mbo-, hbo- en wo-opleidingen en ondersteunende diensten voortdurend aan te passen en te verbeteren. De student journey van huidige studenten kan worden opgedeeld in diverse fases. Lees meer over deze typen huidige studenten en hoe Markteffect uw onderwijsinstelling verder kan helpen.

Huidige studenten

Van eerstejaarsstudenten die de eerste stappen zetten in hun studententijd tot degenen die wat meer tijd nodig hebben en langer studeren, het diepgaand begrijpen van elke groep studenten binnen elk studiejaar stelt onderwijsinstellingen in staat om strategieën te ontwikkelen die tegemoetkomen aan hun behoeften. Van het bieden van de nodige oriëntatie en ondersteuning aan eerstejaarsstudenten tot het actief faciliteren van loopbaanontwikkeling voor afgestudeerden, blijkt dat doelgerichte communicatie en aanpassingen in het onderwijsproces aanzienlijk kunnen bijdragen aan de algehele verrijking van de studentenervaring en kan het uitval voorkomen en de doorstroom naar de juiste opleiding of doorsturen op een ander of hoger niveau binnen uw onderwijsinstelling bevorderen.

Bachelor leavers

Bachelorstudenten hebben talrijke opties om hun studievoortgang voort te zetten, waarbij de huidige studenten de voornaamste bron van nieuwe instroom vormen voor masteropleidingen binnen de eigen onderwijsinstelling. Het faciliteren van deze doorstroom en het genereren van interesse voor de masteropleidingen binnen de eigen hogeschool of universiteit lijkt dan ook het meest kansrijk onder huidige studenten. In het geval een bachelorstudent echter de onderwijsinstelling verlaat zonder gebruik te maken van deze natuurlijke overgang naar één van de aangeboden masterprogramma's, wordt het essentieel om de beweegredenen van deze 'leavers' te begrijpen en hierop te anticiperen.

 Bachelor leavers onderzoek

Bachelor loyalty

Het komt regelmatig voor dat studenten doorstromen naar een vervolgopleiding en zelfs op dezelfde onderwijsinstelling. Een doorstroming kan niet alleen extra kennis opleveren, maar ook de instroomverhoging van opleidingen verhogen. Middels een Bachelor loyalty onderzoek wordt er inzicht gegeven in de motieven en beweegredenen van mbo-, hbo- en wo-studenten die na het behalen van het diploma een andere opleiding zoals een master volgen bij uw eigen onderwijsinstelling. 

 Bachelor loyalty onderzoek

Uitvallers

Het onderzoeken van studieverlaters, ook wel uitvallersonderzoek genoemd, is van grote waarde voor onderwijsinstellingen. Het biedt inzicht in de redenen achter hun beslissing om de studie voortijdig te stoppen, wat kan leiden tot inzichten waarmee uitval in de toekomst kan worden voorkomen. Door de ervaringen en feedback van uitvallers te analyseren, kan een onderwijsinstelling de kans grijpen om de leerervaring te verfijnen, eventuele struikelblokken aan te pakken en een omgeving te creëren die studenten ondersteund als ze mogelijk een verkeerde studiekeuze hebben gemaakt.

Privacy en beveiligingsrichtlijnen

Markteffect is in het bezit van ISO certificering en werkt volgens de richtlijnen van de AVG. Daarnaast wordt er gewerkt naar de richtlijnen en standaarden van de branchevereniging. Data van studiekiezers, studenten en andere doelgroepen is hierdoor in goede handen..

<p>Davy <span>Zwegers</span></p>

Davy Zwegers

Client Consultant Onderwijs

Benieuwd wat wij voor uw onderwijsinstelling en vraagstuk kunnen betekenen?