Imago-matrix

Als organisatie heeft u een aantal kernwaarden opgesteld, of wenst u een bepaald imago uit te stralen. In hoeverre u dit over weet te brengen op uw doelgroep kan inzichtelijk worden gemaakt met een imagomatrix. Een imagomatrix heeft dan ook veel weg van een prioriteitenmatrix, maar dient wel degelijk een ander doel.

De waarden die belangrijk zijn voor u als organisatie, zogeheten imagoaspecten, worden getoetst op twee assen, namelijk de profielwaarde en de relatieve imagowaarde. De profielwaarde geeft het percentage van uw doelgroep weer dat een indruk heeft het desbetreffend imagoaspect. De relatieve imagowaarde geeft van deze groep het percentage dat het imagoaspect passend vind weer. Op deze manier kunnen uw imaogaspecten ingedeeld worden in vier kwadranten, zodat inzichtelijk kan worden gemaakt welke imagoaspecten uw sterke punten zijn, of welke juist bewezen moeten worden of minder prioriteit hebben. Dit zijn de vier kwadranten:

laag-grafiek

Minder prioriteit: lage relatieve imagowaarde gecombineerd met een lage profielwaarde.

up-down

Vasthouden: hoge relatieve imagowaarde gecombineerd met een lage profielwaarde.

up-down-1

Aanpakken: lage relatieve profielwaarde gecombineerd met een hoge profielwaarde.

hoog-grafiek

Benutten: hoge relatieve imagowaarde gecombineerd met een hoge profielwaarde.

Imago-matrix

De afbeelding hieronder laat zien hoe een imagomatrix er uiteindelijk uit kan komen te zien: 

imagomatrix-markteffect

Imago-radar

In aanvulling op een imagomatrix kan een imagoradar inzichtelijk maken hoe uw resultaten zich verhouden tot de belangrijkste spelers in de markt. Met behulp van deze imagoradar kunt u achterhalen op welke imagoaspecten u een streepje voor hebt op de concurrentie, wat tot waardevolle inzichten kan leiden. Hieronder volgt een voorbeeld van een imagoradar:

Markteffect Imago Radar