Concurrentieonderzoek: TomTom Telematics

TomTom Telematics: concurrentieonderzoek

TomTom Telematics is een bedrijfsonderdeel van TomTom dat zich toelegt op fleetmanagement. De software van TomTom Telematics geeft inzicht in voertuigprestaties, faciliteert brandstofbesparing, ondersteunt bestuurders en verhoogt de algehele efficiency van het wagenpark. Dit werkt kostenbesparend en met name bij grote organisaties zijn de financiële voordelen groot.

Markteffect heeft een kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar de huidige concurrentiepositie van TomTom Telematics in de markt van fleetmanagement. Dit is namelijk een zeer concurrerende markt en om de juiste strategische beslissingen te maken, wenste TomTom Telematics een onafhankelijk onderzoek uit te laten voeren.

Doel

Inzicht geven in de huidige concurrentiepositie op het gebied van fleetmanagement

Methode

Face-to-face diepte-interviews (n=25) met verschillende stakeholders

Effect

Input geven waarmee TomTom haar innovatiestrategie beter kan vormgeven


Face-to-face diepte-interviews

In totaal zijn er 25 face-to-face diepte-interviews afgenomen met verschillende stakeholders van TomTom Telematics. Er is gesproken met accountmanagers (5 gesprekken), klanten die sinds kort klant zijn (5) en klanten die al langer klant zijn (5), prospects (5) en verloren prospects (5).

Het onderzoek vond gelaagd plaats. Dat wil zeggen dat we eerst gesproken hebben met vijf accountmanagers van TomTom om een beeld te krijgen van TomTom Telematics, waar de organisatie voor staat, hoe het product eruit ziet, welke ontwikkelingen accountmanagers zien, etc. Vervolgens is deze informatie gebruikt om het interviewscript met klanten aan te scherpen, waarin het draaide om klanttevredenheid, customer journey, het algehele zoekproces naar een partner in fleetmanagement, vergelijkingen tussen de verschillende aanbieders (TomTom en hun concurrenten), etc.

Tot slot is deze input weer gebruikt voor de gesprekken met (verloren) prospects. Een bijkomend, maar belangrijk voordeel van deze methode is dat er mogelijke gaps boven water komen tussen het interne beeld en het beeld dat klanten/prospects van TomTom Telematics hebben..

“Om bestaande en toekomstige klanten optimaal te kunnen bedienen is het voor ons van belang om de markt, de wijze van oriëntatie en specieke behoeften te doorgronden, niet enkel in grote lijnen. Markteffect heeft bewezen door hun strategische inzicht en praktische uitvoering deze waardevolle details boven tafel te krijgen.”
René de Jong, Sales Director Benelux

Inzichten uit het onderzoek

TomTom Telematics heeft de propositie waarmee klanten worden benaderd aangescherpt. Ze is zich meer bewust van de verschillende aspecten van de klanttevredenheid van bestaande klanten. Daarnaast heeft TomTom Telematics contact kunnen leggen met twee grote, hen nog onbekende, prospects uit de wereld van transport en logistiek.

Het onderzoek is daardoor voor meerdere afdelingen van TomTom Telematics waardevol geweest en heeft inzicht gegeven in hoe een strategisch concurrentievoordeel kan worden bereikt, en uitgebouwd.

Bekijk ook

Om een goed beeld te geven hoe marktonderzoek in de praktijk werkt en wat het u onderaan de streep oplevert, hebben wij enkele mooie cases voor u uitgewerkt. Het kan natuurlijk voorkomen dat u sommige vraagstukken herkent, omdat u deze bijvoorbeeld binnen uw eigen organisatie ook bent tegengekomen.

Terug naar het overzicht

Sponsor effectmeting voor FC Twente om impact sponsorships in kaart te brengen

Effectieve samenwerking in podcastadvertenties tussen BNR en Bitonic

Naamsbekendheidonderzoek & Campagne effectmeting: Flynth

<p>Michael <span>Petit</span></p>

Michael Petit

Manager Marketing & Client Consultant