Pre-pensionarissen niet altijd eerlijke kans op baan

Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt en de opmars van een inclusiviteitsbeleid in het bedrijfsleven, is de zestigplusser nog steeds niet in trek als medewerker. Dit blijkt uit onderzoek van Pro Contact, gehouden onder 300 Nederlandse ondernemers en hogere managers in bedrijven van verschillende grootte en minimaal 10 fte. 

Een derde (30%) geeft aan dat ze liever iemand zonder enige ervaring aannemen, dan iemand die bijna de pensioenleeftijd aantikt. Dat is opvallend, want de groep die wel met zestigplussers heeft samengewerkt is overwegend positief over deze ervaring (81%). Voornaamste redenen: het zijn harde werkers (57%) en ze brengen een positieve sfeer op de werkvloer (46%).

Inclusiviteitsbeleid bij meer dan de helft bedrijven op de agenda

Bedrijven kijken voor verschillende functies ook naar mensen met verschillende achtergronden, omdat een inclusiviteitsbeleid onderdeel is van de bedrijfsdoelstellingen. Meer dan de helft van de strategisch verantwoordelijken zegt dit te doen (52%). Daarentegen is er nog steeds een kleine groep, 15 procent, die aangeeft nog helemaal niets te doen op dit vlak.

Willem Bos, creatief directeur van Pro Contact en initiatiefnemer van het onderzoek: “In het kader van inclusiviteit en de opmars van deze beweging, zijn dit wel opvallende resultaten. Als je iedereen een plek gunt binnen de organisatie, zou leeftijd geen rol mogen spelen. Al eerder bleek uit ons onderzoek dat mensen met een ‘smetje’ nog steeds lastig aan een baan komen. Aan ondernemend Nederland zou ik willen adviseren om toch meer met een open mind te recruiten. Je maakt dan echt meer kans om een topper voor je organisatie te vinden.”

Over het onderzoek

Dit onderzoek is uitgevoerd door Markteffect in opdracht van Pro Contact. In totaal namen 300 Nederlandse ondernemers en hogere managers in bedrijven van verschillende grootte en minimaal 10 fte deel aan het onderzoek. In dit onderzoek is hen gevraagd naar de groep mensen die vaak net buiten de boot vallen als het gaat om het vinden van een baan. Dit zijn onder andere: statushouders, iemand met een fysieke handicap, mensen met zware financiële problemen, 60-plussers, mensen met een trauma, ex-gedetineerden, herstellende burn-out patiënten, alleenstaande ouders, mensen die al meer dan 10 jaar werkloos is en werkmigranten.

Naar het overzicht

Bekijk ook

Wilt u meer weten? Hier vindt u nog enkele relevante nieuwsartikelen. Zo mist u niks meer van wat speelt in uw branche.

Terug naar het overzicht

Kloof tussen Business en IT belemmert ERP-transformatie

23% van bouwprofessionals gebruikt machines zonder bevoegdheid

Onderzoek in de zakelijke markt: Hier houden ondernemers en zakelijke beslissers in Nederland zich mee bezig