Een op de vijf werkgevers neemt alleen in uiterste nood mensen met afstand tot de arbeidsmarkt aan

8 procent van de Nederlandse werkgevers neemt alleen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan wanneer ze geen andere geschikte kandidaten kunnen vinden. Daarmee vallen onder andere mensen met autisme of een chronische aandoening, fysiek gehandicapten, ex-gedetineerden, mensen met geldproblemen of een verslavingsverleden, statushouders en langdurig werklozen nog steeds buiten de boot.

Alleenstaande ouders hebben van deze groep de grootste kans op een baan. Toch lijken werkgevers nog steeds op zoek te zijn naar de ideale kandidaat. Dit blijkt uit onderzoek voor Pro Contact, gehouden onder ruim 300 Nederlandse ondernemers en managers in bedrijven van verschillende grootte en minimaal 10 fte.

Vooral ondernemers terughoudend

Ondernemers met personeel schatten de kans het laagst in dat ze iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt aan zullen nemen. Zo geeft slechts 12 procent van deze groep aan de kans groot of zeer groot te achten iemand met een verslavingsverleden aan te nemen. Voor directie of management in fulltime loondienst is dit met 35 procent een stuk hoger. Ook zijn zij eerder bereid een statushouder aan te nemen (43%) dan ondernemers (22%). Ondanks deze lage inschattingen lijken ondernemers over het algemeen tevreden over de samenwerking met deze groep mensen. Zo geeft meer dan de helft (57%) aan hier positief of zeer positief over te zijn. Van de groep die negatieve ervaringen heeft gehad, zegt twee derde (67%) dat dit komt omdat ze langer over hun werk doen.

Woorden komen niet tot daden

Van alle respondenten geeft maar liefst 64 procent aan dat iedereen een gelijke kans verdient op de arbeidsmarkt. Toch lijken ze niet in alle gevallen die kansen zelf te willen bieden. Van de veertien onderzochte groepen geeft slechts bij drie groepen meer dan de helft aan dat ze hen waarschijnlijk een kans willen geven. Dit zijn de alleenstaande ouders (72%), 60-plussers (59%) en statushouders (51%). Mensen met een chronisch vermoeidheidssyndroom hebben het, net als vorig jaar, het zwaarst te verduren. Waar 42 procent vorig jaar aangaf de waarschijnlijkheid klein tot zeer klein te vinden om iemand met deze klacht aan te nemen, is dat dit jaar nog iets verder gestegen naar 46 procent.

Over dit onderzoek

Dit onderzoek is uitgevoerd door Markteffect in opdracht van Pro Contact. In totaal namen 300 Nederlandse ondernemers en hogere managers in bedrijven van verschillende grootte en minimaal 10 fte deel aan het onderzoek. In dit onderzoek is hen gevraagd naar de groep mensen die vaak net buiten de boot vallen als het gaat om het vinden van een baan. Dit zijn onder andere: statushouders, iemand met een fysieke handicap, mensen met zware financiële problemen, 60-plussers, mensen met een trauma, ex-gedetineerden, herstellende burn-out patiënten, alleenstaande ouders, mensen die al meer dan 10 jaar werkloos is en werkmigranten.

Naar het overzicht

Bekijk ook

Wilt u meer weten? Hier vindt u nog enkele relevante nieuwsartikelen. Zo mist u niks meer van wat speelt in uw branche.

Terug naar het overzicht

Kloof tussen Business en IT belemmert ERP-transformatie

23% van bouwprofessionals gebruikt machines zonder bevoegdheid

Onderzoek in de zakelijke markt: Hier houden ondernemers en zakelijke beslissers in Nederland zich mee bezig