De rol van ouders in het studiekeuzeproces

Inzicht in de rol van ouders en/ of verzorgers in het studiekeuzeproces van jongeren.
In nauwe samenwerking met verschillende mbo-, hbo- en wo-onderwijsinstellingen heeft Markteffect onderzoek uitgevoerd naar de rol die ouders en/ of verzorgers spelen in het studiekeuzeproces van jongeren. Het onderzoek omvat een reeks diepte-interviews met ouders en/ of verzorgers wiens kinderen recentelijk een belangrijke studiekeuze hebben gemaakt of zich momenteel bevinden in het midden van dit uitdagende keuzeproces. Daarnaast zijn  ouders in een online enquête aan de tand gevoeld over deze onderwerpen.

Ouders spelen een essentiële rol in het studiekeuzeproces van jongeren. Hun invloed en betrokkenheid kunnen aanzienlijke gevolgen hebben voor de uiteindelijke studierichting die een student kiest. De rol van ouders in het studiekeuzeproces kan variëren, van het bieden van emotionele steun tot het verstrekken van praktisch advies en financiële ondersteuning. Onderzoek naar de rol van ouders in het studiekeuzeproces is belangrijk omdat het inzicht biedt in de dynamiek tussen ouders en studenten en de factoren die van invloed zijn op de besluitvorming van studenten. Onderzoek hiernaar kan onderwijsinstellingen en loopbaanadviseurs helpen bij het ontwikkelen van een plan voor ouderbetrokkenheid en het aanbieden van gepaste ondersteuning aan zowel studenten als ouders. Het draagt bij aan een beter begrip van de factoren die het studiekeuzeproces beïnvloeden en helpt bij het bevorderen van weloverwogen en succesvolle studiekeuzes. Het is eveneens van belang dat onderwijsinstellingen bekendheid genieten binnen deze doelgroep en een positief imago hebben. Markteffect voert op maat gemaakt onderzoek uit om dit aspect in kaart te brengen voor onderwijsinstellingen.

Onderzoek naar de rol van ouders in het studiekeuzeproces

  • Markteffect heeft een onderzoek uitgevoerd om inzichten te verkrijgen in de rol en invloed van ouders en verzorgers in het studiekeuzeproces. In het onderzoek worden er gesprekken gevoerd met ouders en verzorgers, zowel van jongeren die al een studiekeuze hebben gemaakt als van degenen die nog bezig zijn met deze belangrijke beslissing. Er wordt specifiek gekeken naar het opleidingsniveau van de jongeren, waarbij van elke doelgroep drie ouders of verzorgers worden geïnterviewd: vmbo leerjaar 3 en 4, havo leerjaar 4 en 5, vwo leerjaar 5 en 6, mbo niveau 4 laatste leerjaar, mbo leerjaar 1, hbo leerjaar 1, en wo leerjaar 1. Dit diverse spectrum aan gesprekspartners biedt waardevolle inzichten over de dynamiek tussen ouders en jongeren tijdens het studiekeuzeproces;
  • De vragenlijst voor dit onderzoek is zorgvuldig samengesteld, gebaseerd op de bevindingen uit het eerder uitgevoerde kwalitatieve onderzoeken en in nauwe samenwerking met de deelnemende onderwijsinstellingen. Deze uitgebreide vragenlijst omvatte in totaal 55 vragen, inclusief de screeningsvragen. Het belangrijkste aspect van de vragenlijst is dat niet alle vragen aan elke respondent werden voorgelegd, wat zorgt voor een persoonlijke en relevante ervaring voor elke deelnemer. Hierdoor is de gemiddelde invultijd van de vragenlijst beperkt tot slechts 15 minuten, waardoor deelname aan het onderzoek toegankelijk en efficiënt is;
  • Het optimale moment voor het uitvoeren van dit onderzoek zijn de maanden voor de zomervakantie en na de zomervakantie.

Wat levert onderzoek naar de rol van ouders in het studiekeuzeproces op?

1.     Inzicht in de rol van ouders en/ of verzorgers in het studiekeuzeproces van jongeren;
2.    Praktisch toepasbare visuele rapportage inclusief conclusies en aanbevelingen.

Heeft u interesse in een onderzoek naar de rol van ouders of bent u benieuwd hoe Markteffect uw onderwijsinstelling verder kan helpen? Neem dan gerust contact op voor meer informatie.

Leon <span>Geboers</span>

Leon Geboers

Client Consultant

Benieuwd wat wij voor uw onderwijsinstelling en vraagstuk kunnen betekenen?