Afmeldersonderzoek: MBO, HBO & WO instellingen

Afmeldersonderzoeken voor mbo-, hbo- en wo-instellingen: Een aanzienlijk deel van de aanmeldingen resulteert niet in nieuwe studenten

Onderwijsinstellingen stoppen veel tijd, budget en energie in voorlichtingsactiviteiten voor studenten en scholieren om hen in staat te stellen de juiste studiekeuze te maken. Desondanks start een substantieel deel van deze jongeren uiteindelijk niet met de opleiding waar zij zich voor hebben aangemeld. Voor onderwijsinstellingen is het vaak niet duidelijk wat de beweegredenen van deze zogenoemde ‘afmelders’ zijn. Deze informatie is echter van essentieel belang om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk inschrijvingen daadwerkelijk resulteren in nieuwe studenten.

Doel

Het aantal afmelders minimaliseren

Methode

Middels telefonisch veldwerk worden afmelders gevraagd naar hun motieven en meningen

 

Effect

Inzicht geven in het studiekeuzeproces en de redenen van afmelding

Telefonisch onderzoek

Sinds 2014 Voert Markteffect voor verschillende mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten het afmeldersonderzoek uit. Voor deze onderzoeken worden afmelders benaderd door middel van telefonisch veldwerk. Afmelders worden tijdens deze telefonische gesprekken gevraagd naar verschillende fasen van hun studiekeuze. Telefonisch onderzoek is geschikt voor dit type onderzoek vanwege het feit dat veldwerkmedewerkers kunnen doorvragen naar motieven, meningen en verbeterpunten. Op deze manier kan het studiekeuzeproces en het afmeldingsproces zo compleet mogelijk in kaart worden gebracht.

Inzicht in de journey van afmelders

Door middel van deze methode wordt duidelijk hoe het oriëntatieproces van afmelders eruit ziet, welke redenen afmelders hebben om niet te starten met de opleiding waarvoor zij zich hebben ingeschreven en welke opleidingen afmelders uiteindelijk wél zijn gaan volgen (en aan welke instellingen zij dit doen). Een afmeldersonderzoek maakt daarmee inzichtelijk waar het lek voor onderwijsinstellingen en specifieke opleidingen zit. Leidt ontbrekende communicatie na de aanmelding er bijvoorbeeld voor dat studenten besluiten om zich voor een andere opleiding in te schrijven? Zijn afmeldingen het gevolg van een tegenvallende open dag of meeloopdag? Of wordt het grootste deel van de afmeldingen juist veroorzaakt door redenen waarop de onderwijsinstelling geen invloed heeft, zoals persoonlijke overwegingen?

“Onderwijsinstellingen zijn steeds meer data-driven. Vaak worden we door onderwijsinstellingen gevraagd om te kijken waar het lek ontstaat tussen aanmelding en instroom.
We geloven erin dat de komende jaren door de vele mogelijkheden die potentiële studenten hebben en de druk om de juiste keuze te maken het persoonlijk maken van de voorlichting steeds belangrijker zal worden.
Middels o.a. afmeldersonderzoeken proberen we ieder schooljaar van meerwaarde te zijn voor onderwijsinstellingen om te ondersteunen bij het krijgen van de juiste student op de juiste plaats”.

Davy Zwegers, Client Consultant Onderwijs bij Markteffect

Concrete adviezen

De onderzoeksresultaten resulteren in uitgebreide en concrete adviezen voor onderwijsinstellingen. Op deze manier wordt duidelijk aan welke knoppen zullen moeten worden gedraaid om het aantal afmeldingen in de toekomst te doen afnemen.

Afmeldersonderzoeken per schooljaar

Het afmeldersonderzoek wordt breed uitgezet: Markteffect bevraagd de motieven van afmelders van 28 onderwijsinstellingen in het mbo, hbo en wo. Op basis van de resultaten van deze onderzoeken wordt het afmeldersonderzoek continu nog verder aangescherpt, om zo nog relevantere inzichten te kunnen verzamelen. Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem contact op met Davy Zwegers, Client Consultant Onderwijs, voor de details. 

Bekijk ook

Om een goed beeld te geven hoe marktonderzoek in de praktijk werkt en wat het u onderaan de streep oplevert, hebben wij enkele mooie cases voor u uitgewerkt. Het kan natuurlijk voorkomen dat u sommige vraagstukken herkent, omdat u deze bijvoorbeeld binnen uw eigen organisatie ook bent tegengekomen.

Terug naar het overzicht

0-meting onderzoek voor de nieuwe positionering van Avans Hogeschool

Inzicht in de marketingpersona’s via een Online Community Campus Fryslân

Kwalitatieve inzichten voor de instroom van studenten voor Curio

Naamsbekendheidonderzoek na nieuwe positionering van Tilburg University