Consumer life events onderzoek: Wecycle

Er zijn steeds meer elektrische apparaten en lampen in Nederland, maar wat wordt er mee gedaan als ze worden afgedankt? Stichting OPEN maakt zich met campagnes onder de naam Wecycle hard voor het inzamelen van dit elektrisch afval. Om de inzameling te stimuleren, is goed inzicht nodig in wanneer consumenten hun apparaten en lampen afdanken zodat hier campagnes aan gekoppeld kunnen worden. Onderzoeksbureau Markteffect heeft middels kwalitatief en kwantitatief onderzoek in kaart gebracht wat het afdankgedrag is van consumenten tijdens specifieke life events. Lees er meer over in deze case.

Onder de naam Wecycle voert de Stichting OPEN campagnes om de inzameling van elektrisch afval in Nederland te stimuleren. Tot elektrisch afval behoren alle afgedankte elektrische apparaten van groot tot klein, verlichting en batterijen. Hiermee geeft Stichting OPEN invulling aan de wettelijke producentenverantwoordelijkheid voor e-waste. In Nederland zijn er 13.000 Wecylce inzamelpunten zoals gemeentelijke milieustraten, kinderboerderijen en (kringloop)winkels.

Ondanks een flinke stijging in de inzameling de afgelopen jaren zal er nog meer nodig zijn om de wettelijke doelstellingen te behalen en Nederland meer circulair te maken. Dat is reden geweest voor Stichting OPEN om beter inzicht te krijgen in de verschillende consumer life events die er zijn en welke varianten van elektrisch afval er gedurende die periodes optreden.

“Het onderzoek leverde specifieke marktsegmenten op met een eigen doelgroep.  Campagnes kunnen hierdoor veel efficiënter worden ingekocht en “op maat” worden ontwikkeld.”
- Jacqueline Reinders, Coördinator Marketing Stichting OPEN

Het onderzoek is in een zogenoemd ‘kwali-kwanti’ traject gestoken. Allereerst heeft er een Online Community plaatsgevonden om kwalitatieve inzichten te verkrijgen. Vervolgens zijn deze resultaten gekwantificeerd middels kwantitatief online onderzoek onder 1.062 Nederlanders van 18 jaar of ouder. Uit het onderzoek blijkt dat een ruime meerderheid van de Nederlanders vooral positieve associaties heeft met een circulaire economie, duurzaamheid en milieuvriendelijkheid, ondanks dat een ruime meerderheid niet bekend is met de term e-waste. De term e-waste is daarom inmiddels vervangen door elektrisch afval. De belangrijkste bevinding was echter dat binnen het life event verhuizing (met name huisontruimingen en verhuizingen door scheiding en samenwonen) de meeste afgedankte apparaten en lampen opleveren. Verder is er informatie verkregen over onder andere de vormen van inleverpunten en de drijfveren om wel of niet in te leveren.

Met inzicht in de consumer life events was het doel om Wecycle effectief aanwezig te laten zijn op de juiste momenten met de juiste boodschap. Op deze manier wil de organisatie nog beter inspelen op het bewustzijn van de consumenten die te maken hebben met e-waste op specifieke momenten. Uit onderzoek bleek onder andere dat de meeste Nederlanders positief kijken naar een nationale dag om e-waste in te leveren, inmiddels heeft Wecycle voor 2023 naast de Nationale Wecycleweek, die al in sinds 2019 bestaat, voor komend jaar ook een landelijke dag gepland voor het opruimen van het (thuis)kantoor.

“In dit onderzoek hebben we ook aandacht besteed aan de belangrijkste drijfveren en barrières die Nederlandse consumenten hebben om hun (oude) elektrische apparaten in te leveren. Door deze inzichten in kaart te brengen, hebben we kansen kunnen signaleren en die vervolgens omgezet in gerichte aanbevelingen voor Stichting OPEN.”
– Tanya Sahin, Research Expert Markteffect 

Op de werkvloer is immers ook veel e-waste te vinden. De meerderheid van de Nederlanders kijkt positief naar deze ‘ruim je (thuis)kantoor op-dag’ waarbij alle e-waste op kantoor of de thuiswerkplek in één keer ingeleverd kan worden. Wecylce is actief aan de slag gegaan met de resultaten en in januari 2023 is de always on campagne gericht op elektrisch afval tijdens de specifieke verhuismomenten gaan draaien rondom het platform watismijnapparaatwaard.nl.

Bekijk ook

Om een goed beeld te geven hoe marktonderzoek in de praktijk werkt en wat het u onderaan de streep oplevert, hebben wij enkele mooie cases voor u uitgewerkt. Het kan natuurlijk voorkomen dat u sommige vraagstukken herkent, omdat u deze bijvoorbeeld binnen uw eigen organisatie ook bent tegengekomen.

Terug naar het overzicht

Customer journey onderzoek: Timing Uitzendbureau

Naamsbekendheidonderzoek & Campagne effectmeting: Flynth

Naamsbekendheid- en imago-onderzoek: Fraudehelpdesk

<p>Joris <span>van de Schoor</span></p>

Joris van de Schoor

Client Consultant