Meer dan de helft van de Nederlanders (53%) eet minimaal maandelijks vleesvervangers

Klik hier om het inkijkexemplaar van de rapportage te downloaden

Markteffect voert jaarlijks uitgebreid onderzoek uit naar de populariteit en het sentiment rondom vleesvervangers. Net als in de voorgaande metingen is zichtbaar dat een aanzienlijk deel van de Nederlanders aangeeft minder vlees te zijn gaan eten. In de afgelopen 12 maanden is 36% van Nederland minder vlees gaan eten of zelfs helemaal gestopt.

Belangrijkste bevindingen

  • 61% van Nederland is bewust bezig met zijn of haar voeding;
  • 48% van Nederland kan worden geclassificeerd als flexitariër;
  • Minder vlees eten is belangrijk omdat het beter is voor natuur en milieu;
  • Jongeren eten vaker vleesvervangers dan ouderen.

Bewust bezig met voeding

Drie op de vijf Nederlanders (61%) geeft aan bewust bezig te zijn met zijn of haar voeding. Zo probeert bijna de helft (46%) zo min mogelijk bewerkt voedsel te consumeren. In 2020 was dit nog 39%. Bijna de helft (47%) geeft ook aan de voorkeur te geven aan duurzame producten. Van de Nederlanders met een voorkeur voor duurzame producten geeft 46% aan in de afgelopen 12 maanden minder vlees te hebben gegeten.

Minder vlees eten wordt met name gedaan omdat het beter is voor natuur en milieu (59%), het minder dierenleed veroorzaakt (47%) en omdat het gezonder is (36%).

"Wij zijn blij dat meer dan de helft van de Nederlanders er nu bewust voor kiest om niet meer dagelijks vlees of vis te eten. Dat is een mooie ontwikkeling die helpt om klimaatverandering en dierenleed tegen te gaan. Wij gaan er bij Vivera alles aan doen om de resterende groep te bewegen om ook het vlees eens te laten staan. Het onderzoek van Markteffect laat zien dat smaak nog steeds de belangrijkste barriere is en daar richten wij onze pijlen op. Dat doen we door niet alleen onze producten heel lekker te maken, maar ook gaan we heel veel mensen onze producten laten proeven om ze over de streep te trekken."
Karin Löwik, Marketing Manager Vivera

Gebruik vleesvervangers stijgt

Inmiddels geeft meer dan de helft van de Nederlanders aan maandelijks of zelfs vaker vleesvervangers te eten (53%). Dit is een stijging van 7% ten opzichte van de meting in 2020. Met name de jongeren van 18 tot en met 34 jaar eten maandelijks of vaker vleesvervangers (69%). Voor Nederlanders van 35 tot en met 44 jaar geldt dat voor 51% en voor 55-plussers voor 44%. De vleesvervangers worden met name geconsumeerd bij een zelf bereide, warme maaltijd (88%).

“We zijn blij om te zien dat het aantal respondenten dat maandelijks of vaker vleesvervangers eet, opnieuw is toegenomen. Het is aan ons en andere producenten om de aankoopfrequentie verder te verhogen door nog lekkerdere producten te ontwikkelen. Een voor de consument gunstigere prijs-kwaliteit verhouding zal de categoriegroei enorm kunnen versnellen.”
Mark van Noorloos, Schouten Food

Aantal flexitariërs neemt toe, maar wil zo niet genoemd worden

Het aantal flexitariërs (mensen die minimaal één keer per week bewust géén vlees eten) is fors toegenomen, zo kan 48% van de Nederlanders worden geclassificeerd als flexitariër. Daarnaast wordt 46% geclassificeerd als alleseter, 5% als vegetariër en 1% als veganist.

“Goed om te zien dat de markt zo door blijft groeien, en de flexitariër groep met 48% voor het eerst zelfs de grootste is in Nederland!”
Wieteke Janssen, Friesland Campina

Voor het eerst sinds de eerste meting in 2019 is zichtbaar dat minder dan de helft van de Nederlanders (vrijwel) dagelijks vlees of vis eet. Deze ontwikkeling in het eetpatroon van de respondenten over tijd, ligt vrijwel volledig in de verschuiving van vlees- en alleseters naar flexitariërs. Het percentage vegetariërs en veganisten blijft namelijk stabiel.

Benieuwd naar wat voor vleesvervangers er met name gebruikt worden en wat de aspecten zijn waarop ze de door de consument beoordeeld worden? Klik hier om de rapportage te downloaden of neem contact op met Hans de Jong voor de volledige rapportage.

Onderzoeksverantwoording

Het onderzoek is uitgevoerd door onafhankelijk onderzoeksbureau Markteffect in de periode van 21 september tot en met 4 oktober onder een representatieve steekproef van 2.011 respondenten in de leeftijd van 18 jaar en ouder.

Naar het overzicht

Bekijk ook

Wilt u meer weten? Hier vindt u nog enkele relevante nieuwsartikelen. Zo mist u niks meer van wat speelt in uw branche.

Terug naar het overzicht

Trends in vleesvervangers: Bewustzijn omtrent voeding stijgt, maar groei in gebruiker van vleesvervangers daalt

Podcast razend populair onder tieners en studenten, aantal luisteraars stabiel

Black Friday 2023: Mannen beter voorbereid en meer geld gespaard dan vrouwen

Stijgende bekendheid en gebruik van flitsbezorgdiensten in Nederland

<p>Hans <span>de Jong</span></p>

Hans de Jong

Client Consultant