Komst freelancers drijft volgens werkgevers wig tussen vast en flexibel personeel

41 procent van de werkgevers juicht de komst van freelancers niet toe. Volgens hen drijven zij een wig tussen de vaste en flexibele medewerkers. Ook vindt 53 procent dat freelance medewerkers minder betrokken zijn bij de organisatie dan hun vaste personeel en geeft 48 procent van de organisaties aan freelancers enkel en alleen in te zetten wanneer er sprake is van een extreme noodsituatie. 

Freelancers flexibele oplossing voor werkgevers

Toch zijn freelancers niet alleen maar kommer en kwel voor werkgevers en bieden ze in veel situaties uitkomst. In het onderzoek wordt het ‘tijdelijk’ oplossen van capaciteitsproblemen (35%) het meest genoemd als reden, gevolgd door het invliegen van extra kennis en specialisme (25%). Ook kiest bijna een kwart (23%) voor gemak van freelancers omdat het veel rompslomp scheelt in het regelen van verzekeringen, premies en pensioen. Bijna evenveel (22%) zet freelancers in als tijdelijke vervanging tijdens ziekte, zwangerschap of langdurige vakanties van personeel. Verder is zelfs 15 procent bereid te blijven samenwerken met de 'vaste krachten’ die zijn gaan freelancen.

Kostenplaatje grootste struikelblok

Er is ook nog een andere uitdaging waar bedrijven mee te maken krijgen als ze kiezen voor freelancers. Vaak zijn ze duurder dan eigen werknemers waardoor het financieel minder aantrekkelijk is. Zo is bij maar liefst 44 procent van de bedrijven door de inzet van freelancers de winstmarge flink gedaald. Twee op de vijf (40%) vindt de investering in freelancers het dan ook niet waard en veertig procent verkiest zelfs iemand zonder werkervaring boven een freelancer.

“Zonder freelancers ga je het in de meeste sectoren niet meer redden. Toch zien we dat veel organisaties hier nog terughoudend in zijn en de voorkeur geven aan medewerkers met een vast dienstverband. Maar de arbeidsmarkt is in de afgelopen jaren erg veranderd en freelancen is een stuk populairder geworden. Met als gevolg dat het vinden van vast personeel moeilijker is geworden,” zegt Willem Bos, Creatief Directeur bij Pro Contact. “Daarnaast is dit een mooi moment voor organisaties om zichzelf een spiegel voor te houden, en zich af te vragen waarom mensen freelance-werk verkiezen boven het werken in loondienst. Als je vaste medewerkers wilt behouden, moet je ook je arbeidsvoorwaarden heroverwegen.

Over dit onderzoek

Dit onderzoek is uitgevoerd door Marktonderzoeksbureau Markteffect in opdracht van Pro Contact. In totaal namen 300 Nederlandse ondernemers en hogere managers in bedrijven van verschillende grootte en minimaal 10 fte deel aan het onderzoek. In dit onderzoek is hen gevraagd naar de groep mensen die vaak net buiten de boot vallen als het gaat om het vinden van een baan. Dit zijn onder andere: statushouders, iemand met een fysieke handicap, mensen met zware financiële problemen, 60-plussers, mensen met een trauma, ex-gedetineerden, herstellende burn-out patiënten, alleenstaande ouders, mensen die al meer dan 10 jaar werkloos is en werkmigranten.

Naar het overzicht

Bekijk ook

Wilt u meer weten? Hier vindt u nog enkele relevante nieuwsartikelen. Zo mist u niks meer van wat speelt in uw branche.

Terug naar het overzicht

Digitalisering helpt bij terugdringen personeelstekort

Eén op de vijf bedrijven heeft geen aandacht voor vitaliteit

Nederlandse medewerkers ontevreden over interne trainingen

<p>Davy <span>Zwegers</span></p>

Davy Zwegers

Client Consultant Onderwijs