69% van Noord-Nederland staat open voor zorg op afstand

In Friesland, Groningen en Drenthe is onderzoek gehouden om meer inzicht te krijgen in de houding tegenover hybride huisartsenzorg*. Het onderzoek toont aan dat mensen vooral openstaan voor hybride zorg als aanvulling op de bestaande zorg. Wel zijn er duidelijke verschillen in leeftijd en opleidingsniveau.

Juiste mix tussen fysieke zorg en zorg op afstand

De huisartsenzorg verandert en we moeten samen zoeken naar andere manieren om goede zorg te krijgen. Bijvoorbeeld via een mix van fysieke zorg en zorg op afstand. Maar hoe denken Noord-Nederlanders daarover? Zij moeten dit ook omarmen om het een succes te laten zijn en blijven. Op verzoek van de Friese Huisartsen Vereniging, Dokterszorg Friesland en De Friesland heeft Onderzoeksbureau Markteffect daarom in samenwerking met Medicinfo een onderzoek uitgevoerd naar de behoefte aan hybride huisartsenzorg onder zorgconsumenten in Noord-Nederland. Provincie Fryslân heeft het onderzoek mede mogelijk gemaakt.

Acceptatie vraagt verschillende manieren van benadering

Conclusie van het onderzoek is dat we in het Noorden openstaan voor hybride huisartsenzorg. Maar ook dat mensen op verschillende manieren benaderd moeten worden om dit geaccepteerd te krijgen. Een aantal opvallende zaken uit het onderzoek:

  • Van de respondenten staat 69% in enige mate open voor hybride huisartsenzorg, (81% hoger opgeleid tegenover 47% lager opgeleid);
  • 65% heeft van hybride huisartsenzorg gehoord en weet in meer of mindere mate wat het inhoudt. Met een duidelijk verschil tussen provincies: Friesland is koploper, Groningen hekkensluiter;
  • Als respondenten eerder gebruik hebben gemaakt van online zorgmogelijkheden (dit kan ook het aanvragen van een herhaalrecept zijn), dan staat 76% open voor hybride huisartsenzorg tegenover 54% die niet eerder een online mogelijkheid hebben gebruikt;
  • Het is in veel mindere mate van belang dat men altijd wordt geholpen door dezelfde huisarts;
  • Het getoetste concept omtrent hybride huisartsenzorg (een app) zou door iets meer dan de helft van de zorgconsumenten in Noord-Nederland (waarschijnlijk) gebruikt worden;
  • Niet hoeven reizen, tijdsbesparing en snelheid van geboden hulp worden gezien als de grootste voordelen;
  • Gebrek aan persoonlijk contact, angst voor miscommunicatie en het ontbreken van lichamelijk onderzoek worden gezien als de grootste nadelen;
  • Het is ook duidelijk dat als men eenmaal gebruik heeft gemaakt van hybride huisartsenzorg, de zorgconsument dan meestal overtuigd is van het belang.

Over het onderzoek

In opgestelde whitepaper staan de belangrijkste inzichten en resultaten van het onderzoek. Het onderzoek is gedaan onder 1.000 inwoners van de provincies Friesland, Groningen en Drenthe van 18 jaar en ouder. Naast deze uitkomsten staan hier ook interviews met betrokken partijen. Bekijk hier het volledige artikel van De Friesland inclusief de whitepaper dat geplaatst is op 02 april 2024. 

Naar het overzicht

Bekijk ook

Wilt u meer weten? Hier vindt u nog enkele relevante nieuwsartikelen. Zo mist u niks meer van wat speelt in uw branche.

Terug naar het overzicht

Voorlichtingscampagne Centre for Human Drug Research moet proefpersonen opleveren

De overgang op de werkvloer: grote impact, weinig besproken

KNGF wil permanent vuurwerkverbod

Opiniepeiling: Hoe Nederland denkt over mensen die seks kopen van minderjarigen

<p>Tim <span>Knaapen</span></p>

Tim Knaapen

Client Consultant