De student-journey: oriëntatie en de studiekeuze

Eén van de fases in de student-journey is de oriëntatie en studiekeuze. Scholieren en studenten ervaren steeds meer keuzestress, zo blijkt uit diverse onderzoeken. Onderwijsinstellingen proberen daarom al in een vroege fase op de radar te komen bij potentiële studenten.

Onderwijsinstellingen hebben meerdere redenen om al vroeg op de radar van studenten en scholieren te willen komen:

  • De aandacht te trekken in een (digitale) tijd waar de doelgroep veel prikkels krijgt vanuit allerlei media en beïnvloeders uit hun kring;
  • Hen aan te zetten tot het nadenken over hun interesse, toekomst en de studiekeuze;
  • De interesse te wekken voor de eigen onderwijsinstelling en haar portfolio aan opleidingen;
  • Alle mogelijkheden die de onderwijsinstelling biedt om de student goed voor te lichten en voor hem of haar de juiste keuze te laten maken kenbaar te maken;
  • De potentiële studenten daadwerkelijk gebruik te laten maken van alle middelen daar waar een grondige oriëntatie leidt tot een betere, gefundeerde keuze met minder kans op uitval bij de start;
  • Uiteindelijk de juiste keuze te laten maken en tot aanmeldingen te komen voor de eigen onderwijsinstelling.

Wist je dat…

Scholieren zich slechts op 1 of 2 onderwijsinstellingen oriënteren en tevens slechts 1 of 2 open dagen bezoeken? Of dat vmbo scholieren slechts 2 tot 3 mbo’s spontaan in hun evoked-set hebben bij het oriënteren op een mbo vervolgopleiding? En dat havisten 3 hogescholen spontaan kunnen noemen en vwo’ers 5 universiteiten?

Wat ons betreft een grote uitdaging om daar als onderwijsinstelling tussen te zitten, maar we helpen u graag aan de juiste inzichten!

Onderzoek naar oriëntatie en studiekeuze

Markteffect doet veel onderzoek voor deze fase in de student-journey, waaronder de jaarlijkse imagomonitor waarin onder andere naamsbekendheid, imago, overweging en voorkeur inzichtelijk worden gemaakt voor alle mbo-, hbo- en wo-instellingen. Daarnaast voert Markteffect ieder jaar een aantal landelijke onderzoeken uit zoals het Nationaal Studiekeuze Onderzoek (NSKO) en het onderzoek naar de rol en invloed van ouders.

Ook professionals en werkgevers oriënteren zich uiteraard op opleidingen, cursussen, trainingen en maatwerktrajecten die u als onderwijsinstelling aanbiedt. Meer hierover kunt u vinden op onze Leven Lang Ontwikkelen pagina.

Daarnaast voert Markteffect voor onderwijsinstellingen maatwerkonderzoek uit om voorlichtingsactiviteiten te evalueren en te verbeteren.  Ook kunnen we websites, campagnes, visuele identiteiten toetsen onder oriënterende studenten, zittende studenten en panelleden uit ons jongerenpanel.

Markteffect Emerce 100 Markteffect 10x FD Gazelle Top 250 Groeibedrijven 2021

80

Flexibele Veldmedewerkers

75

Fulltime Onderzoeksspecialisten

Leon <span>Geboers</span>

Leon Geboers

Client Consultant