Koningsdag heeft positieve invloed op imago Eindhoven

5 mei 2021

Afgelopen week vierden we op Koningsdag de 54e verjaardag van Koning Willem-Alexander, waarbij de Koninklijke Familie een bezoek bracht aan de Brainport regio. Wegens Covid-19 werd het dit jaar voor de tweede keer op rij middels een digitale omgeving gevierd.
Het Koninklijk gezin was in de ochtend te gast op de High Tech Campus in Eindhoven, waar ze hebben deelgenomen aan verschillende activiteiten met een Eindhovens karakter.

Onderzoeksbureau Markteffect uit Eindhoven heeft een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd om het effect van het Koningsdagbezoek op het imago van Eindhoven in kaart te brengen. En wat blijkt: Koningsdag 2021 heeft een positief effect op het beeld (Technologie, Design en Kennis) dat Nederlanders van Eindhoven hebben.

Van de Nederlanders die één of meerdere activiteiten rondom Koningsdag 2021 in Eindhoven hebben gevolgd, heeft 93% naar de NOS uitzending op NPO1 gekeken. Ruim 1 op de 8 (13%) Nederlanders heeft (ook) de livestream via www.koningsdageindhoven.nl gevolgd. Waar de NOS uitzendingen zich voornamelijk focussen op het bezoek van de Koninklijke Familie, geven de livestreams meer kijk op de activiteiten in Eindhoven. 

De Nederlanders die één of meerdere activiteiten hebben gevolgd, zijn grotendeels positief hierover. De kijkers geven de uitzendingen gemiddeld een 7,5 als algemeen rapportcijfer. Door 93% wordt een voldoende (6 of hoger) gegeven. Waar bij ruim 4 op de 10 kijkers (42%) het programma naar verwachting was, geeft ruim een derde (36%) aan positief verrast te zijn. De overige 22% geeft aan dat de uitzending wat tegenviel. Vooral de Nederlanders die hebben aangegeven voorstander te zijn van het Koningshuis zijn positief verrast. De kijkers zijn erg te spreken over de kwaliteit van de techniek, zoals het beeld en geluid. Ook worden respectievelijk de presentatie en de kwaliteit van het programma positief beoordeeld. Het minst positief zijn de kijkers over het decor in de studio, maar ook dit wordt nog steeds door een meerderheid als positief beoordeeld.

Eindhoven

Bijna 4 op de 10 kijkers (39%) geven aan dat hun beeld van Eindhoven positief veranderd is na het volgen van de activiteiten rondom Koningsdag 2021 in Eindhoven. Kijkers die de uitzendingen gemiddeld een hoger cijfer toekennen, geven ook vaker aan een positief beeld te hebben van Eindhoven. De identiteitswaarden van de stad, namelijk ‘Technologie’, ‘Kennis’ en ‘Design’, passen volgens vrijwel alle kijkers bij Eindhoven. Wat opvalt is dat met name veel kijkers geen indruk hebben van de identiteitswaarde ‘Design’. Dit uit zich ook in het feit dat 40% van kijkers hebben aangegeven dat hun beeld over de waarden ‘Technologie’ en ‘Kennis’ in de stad is veranderd na het volgen van de activiteiten rondom Koningsdag, terwijl dit bij de waarde ‘Design’ significant lager is (34%).

Het publiek

Vrijwel alle kijkers hebben de activiteiten rondom deze dag vanuit hun eigen huis gevolgd (95%). De overige 5% heeft buiten (in de openbare ruimte) of bij iemand anders thuis gekeken. Van alle kijkers waren het de jongeren die vaker buiten of bij iemand anders thuis keken. De kijkers van 50 jaar en ouder keken vrijwel allemaal vanuit huis. Een relatief grote groep keek alleen (34%) of met zijn of/haar partner (57%). Bij slechts één op de 8 gezelschappen (13%) keken kinderen of kleinkinderen mee. Met een gemiddelde leeftijd van 58 jaar zijn de kijkers relatief oud. Zo is zelfs bijna de helft van de kijkers 65 jaar of ouder. Van de kijkers geeft 1 op de 6 (17%) aan dat zij Eindhoven bezocht zouden hebben als er geen sprake zou zijn van Covid-19. Vergeleken met een landelijke spreiding waren er meer kijkers uit de regio Zuid-Nederland. 

Onderzoeksverantwoording

Het onderzoek werd uitgevoerd door onafhankelijk onderzoeksbureau Markteffect onder een representatieve steekproef van 408 respondenten in de leeftijd van 18 jaar en ouder. 

Naar het overzicht

Bekijk ook

Wilt u meer weten? Hier vindt u nog enkele relevante nieuwsartikelen. Zo mist u niks meer van wat speelt in uw branche.

Terug naar het overzicht

Misvattingen en kennisgebrek stagneren transitie duurzaam vervoer

Minderen we nog steeds in vleesconsumptie en wat motiveert ons?

Podcast razend populair onder tieners en studenten, aantal luisteraars stabiel

Digitalisering helpt bij terugdringen personeelstekort